Pinhole Convert Camera for ATM Machine Use กล้องรูเข็มเหมาะกับการใช้งานบนเครื่องATM
Camera with Built-in PoC กล้องที่มีเทคโนโลยีการจ่ายไฟในสายRG6 *ต้องใช้กับDVR Built in POC