A All New., Ltd.
A Supply Service Ordinary Partnership

ห้างหุ้นส่วนสามัญ เอซัพลายเซอร์วิส จดทะเบียนเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2555
เกิดจากการ สั่งสมประสบการณ์จากการเป็นพนักงานขายสินค้าเกี่ยวกับอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยมาตลอดระยะเวลากว่า 6 ปี ศึกษาข้อมูลของผลิตภัณฑ์ ดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างสม่ำเสมอ ด้วยความต้องการอยากมีธุรกิจส่วนตัวเป็นของตนเอง อีกทั้งมีความชำนาญอุปกรณ์รักษา ความปลอดภัยและคอมพิวเตอร์ จึงจัดตั้งห้างหุ้นส่วนสามัญ เอซัพพลาย เซอร์วิส จำหน่ายปลีก ส่ง บริการให้คำปรึกษาและรับติดตั้งอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยทุกชนิด

ห้างหุ้นส่วนสามัญ เอซัพพลาย เซอร์วิส นำเข้าสินค้าจากโรงงานที่ผ่านการคัดสรรคุณภาพของสินค้า และการผลิตสินค้าที่ได้รับมาตรฐานนำเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทย ภายใต้แบรนด์ A All New
  download pdf
 
  ชื่อภาษาไทย ::
ห้างหุ้นส่วนสามัญ เอ ซัพพลาย เซอร์วิส
  ชื่อภาษาอังกฤษ ::
A Supply Service Ordinary Partnership
  วันที่จดทะเบียน ::
15 พฤษภาคม 2555
  หมายเลขทะเบียน ::
0-9920-03283-10-8
  กรรมการบริษัท ::
นายจิรัฏฐ์ อนันทชาติวงศ์
  บุคลากร ::
เลขานุการ 1 คน, ซัพพอร์ต 1 คน, ช่างเทคนิค 1 คน, พนักงานขาย 2 คน, พนักงานติดตั้ง 4 คน
  ที่ตั้ง ::
411/83 หมู่ 10 ซอย 6/3 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ
  โทรศัพท์ ::
090-9718058 , 088-5852851
  โทรสาร ::
02-4629607
  เลขที่ประจ่าตัวผู้เสียภาษี ::
099-2-00328370-8
  Email ::
  Website ::
 
 

จำหน่าย ปลีก - ส่ง - ติดตั้ง อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยแบบครบวงจร

ให้บริการจำหน่าย ระบบกล้องวงจรปิด(CCTV System) ระบบตรวจตราความปลอดภัย (Surveillance System) ระบบควบคุมการเข้าออก (Access Control System) อุปกรณ์ป้องกันการโจรกรรม (Burglar Alarm) และอุปกรณ์ตรวจจับ (Sensor) รวมถึง สินค้าด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
เราให้ความสำคัญกับการทำธุรกิจครบวงจร โดยใช้แนวความคิด “One Stop Service” เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า จึงดำเนินธุรกิจผู้แทนจำหน่ายให้กับสินค้าที่มีความเกี่ยวเนื่องกับสินค้าของเรา และสามารถไว้วางใจได้ว่าสินค้าทุกชิ้นที่ถึงมือลูกค้าได้ผ่านการคัดสรรและตรวจสอบคุณภาพจากเราแล้ว

     
 

บริการหลังการขาย

ตรวจเช็คสภาพกล้องวงจรปิดให้กับลูกค้าทันทีที่พบปัญหาเรื่องของสภาพกล้อง พร้อมกับตรวจเช็คปัญหาการดูภาพผ่านอินเตอร์เน็ต หรืออุปกรณ์การติดตั้งเกิดปัญหา ทำการเปลี่ยนแปลงย้ายจุดติดตั้งหลังจากตรวจเช็คแล้วว่าจุดติดตั้งไม่เหมาะสมกับสภาพการใช้งานจริง Mantanance ให้ลูกค้าฟรี 1 ปี (ระยะการประกัน) ไม่รวมค่าอะไหล่ (กรณีสินค้ามีการเปลี่ยนอะไหล่) Set Up ระบบ Online เพื่อเพิ่มความสะดวกให้ลูกค้าในการดูงานผ่าน Internet